Tietoa Helsingin Matkapalvelusta

Helsingin Matkapalvelu on vammaisille ja ikääntyneille kaupunkilaisille tarkoitettu, julkista liikennettä korvaava kuljetuspalvelu.
Inva-auto
Kuva: Jussi Hellsten

Palvelu on tarkoitettu asiointimatkoihin tai työ- ja opiskelumatkoihin:

 • Vammaisille henkilöille, jotka eivät voi käyttää kaupungin julkista liikennettä itsenäisesti ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia (vammaispalvelulaki).
 • Ikääntyneille kaupunkilaisille, joilla on vaikeuksia liikkumisessaan, mutta he eivät voi saada vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja (sosiaalihuoltolaki). 

Asiointimatkoja ovat esimerkiksi harrastuksiin osallistuminen, kaupassa käynnit ja muut sosiaaliseen toimintaan tarkoitetut matkat. Työ- ja opiskelumatkoja voi käyttää pääsääntöisesti matkoihin kodin ja työ- tai opiskelupaikan välillä. 

Voit hakea palvelua oman asuinalueesi vammaisten sosiaalityön toimipisteestä lääkärinlausunnon kera. Sosiaalihuoltolain osalta kuljetuspalvelu on tulosidonnainen ja harkinnanvarainen etuus.

Huomioithan, että sairauden ja terveydenhuoltoon liittyvät matkat ovat Kelan piirissä. Lisätietoa matkakorvauksista saat Kelan sivuilta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Helsingin Matkapalvelu toteutetaan yhteistyössä

 1. Kuljetuspalvelupäätökset

  Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala tekee kuljetuspalvelupäätökset perustuen vammais- tai sosiaalihuoltolakiin. Toimialalla huolehditaan myös mahdollisista muutoksista asiakasta koskeviin asiakastietoihin ja -päätöksiin.

 2. Matkojen varaaminen ja kuljetusten järjestely

  Matkojen välityksestä sekä liikennöinnin valvonnasta vastaa kaupungin liikelaitos Palvelukeskus Helsinki, jonka asiakaspalvelijat ottavat vastaan matkatilauksesi, välittävät matkat liikennöitsijöille ja valvovat liikennöintiä. 

 3. Kuljetukset

  Kuljetuspalvelun tuottavat sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan kilpailuttamat yksityiset liikennöitsijät, jotka huolehtivat, että asiakas pääsee turvallisesti perille määränpäähänsä.