Päätöksenteko ja johtaminen

Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitos eli me Palvelukeskus Helsingissä huolehdimme palveluihin liittyvien tukipalvelujen tuottamisesta kaupungille ja sen yhteisöille. Olemme osa kaupungin keskushallintoa ja toimimme johtokunnan alaisuudessa. Helsingin kaupunginvaltuuston päätökset vaikuttavat myös osaltaan toimintaamme. Operatiivisesta johtamisesta vastaa toimitusjohtaja seitsemän vuoden määräaikaisessa virassa. Palvelukeskus Helsingissä on kaksi liiketoimintayksikköä monipalvelut sekä puhelin- ja hyvinvointipalvelut, joiden toimintaa tukee talous- ja hallintoyksikkö.

Johtokunta ja päätösasiakirjat

Palvelukeskus Helsingin ylimpänä päätöksentekoelimenä toimii liikelaitoksen johtokunta. Johtokunnassa on 5 jäsentä, joilla jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Johtokunnan valitsee kahden vuoden toimintakaudeksi kaupunginhallitus, joka päättää myös johtokunnan puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta. 

Palvelukeskus Helsingin johtokunnan jäsenet ja varajäsenet, tulevat kokousajat, esitys- ja päätösasiakirjat sekä viranhaltijatiedotteet löydät Helsingin kaupungin päätökset-sivuilta. 

Siirry Helsingin kaupungin päätökset-sivulle

Liikelaitoksen johtokunnan tehtävät ja toimintasääntö

Palvelukeskus Helsingin johtokunta:

  1. päättää liikelaitoksen organisaation ylimmästä tasosta
  2. ottaa liikelaitoksen johtajan suoran alaisen
  3. päättää alaiselleen liikelaitokselle tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman, jotka sisältävät talousarvioon perustuvat tulostavoitteet, tarvittavat toimenpiteet ja resurssit sekä toiminnasta kertyvät tulot ja aiheutuvat menot
  4. päättää kaupungin tilinpäätökseen yhdisteltävistä liikelaitoskohtaisista tilinpäätöstiedoista
  5. päättää hyödyke- ja hyödykeryhmäkohtaisista poistoajoista kaupunginvaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman rajoissa
  6. hyväksyy liikelaitoksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen.

Tutustu Palvelukeskus Helsingin toimintasääntöön (Pdf)

Johtoryhmä

Palvelukeskus Helsingin johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja puheenjohtajana, yksikköjen
johtajat ja henkilöstön edustaja. Johtoryhmä vastaa yhdessä toimitusjohtajan kanssa liikelaitoksen operatiivisesta toiminnasta. 

Johtoryhmän vuonna 2023 muodostavat:

Tehtävä Jäsen
Toimitusjohtaja Minna Hoffström, pj.
Monipalvelut, yksikönjohtaja Aulikki Johansson
Puhelin- ja hyvinvointipalvelut, yksikönjohtaja Risto Paavola
Talous- ja hallintopalvelut, yksikönjohtaja Ulla Vuolle
Yhdyshenkilö, Jyty Mervi Romppanen