Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten tässä verkkopalvelussa noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Verkkopalvelusta vastaa Helsingin kaupunki.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin kaupungin Palvelukeskus Helsinki -verkkosivustoa. Sivuston osoite on https://palvelukeskus.hel.fi.&nbsp(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun);

Kaupungin tavoite

Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa Helsingin tavoitteena on pyrkiä vähintään WCAG-ohjeiston mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto täyttää lain asettamat kriittiset saavutettavuusvaatimukset WCAG 2.1 -tason AA mukaisesti seuraavin havaituin puuttein.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei vielä täytä kaikkia lain asettamia saavutettavuusvaatimuksia. 

Havaitut puutteet

Linkit

  • Sivustolla on joitakin epäselviä linkkitekstejä, kuten ”tästä linkistä” (WCAG 2.1: 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa))

Video-upotteet

  • Kaikki videoupotteiden toiminnot eivät ole käytettävissä näppäimistöllä. (WCAG 2.1: 2.1.1 Näppäimistö)
  • Joidenkin videoupotteiden käyttäminen ruudunlukijalla on vaikeaa, sillä videoupotteen painikkeita ja elementtejä ei voi tarkastella samoin kuin tavallista html-sisältöä. Tämä aiheuttaa vaikeuksia työpöytäselaimia käytettäessä ja mobiililaitteella videoiden hallinta voi olla jopa mahdotonta. Videoupotteen käyttöä ei ole ohjeistettu. (WCAG 2.1: 2.1.1 Näppäimistö, 2.4.6 Otsikot ja nimilaput)
  • Joissain videoupotteissa visuaalisesti välitetty tieto ei välity ruudunlukijaa käyttävälle. (WCAG 2.1: 1.3.1 Informaatio ja suhteet, 4.1.3 Tilasta kertovat viestit)

Lomakkeet

Verkkosivuille linkitetyt kotiaterioiden sähköiset valintalomakkeet eivät ole tällä hetkellä saavutettavia. Niissä hyödynnettävässä sovelluksessa on havaittu saavutettavuuspuutteita, jotka korjataan myöhemmin vaihtamalla lomakesovellusta.

Puutteiden korjaus

Havaittuja saavutettavuuspuutteita pyritään korjaamaan jatkuvasti. Tässä selosteessa havaittujen saavutettavuuspuutteiden listausta päivitetään sen mukaan, kun puutteita saadaan korjattua. 

  • Havaitut tästä linkistä -linkkitekstit korjattu saavutettavammiksi 20.1.2023

Tiedon saanti saavutettavassa muodossa

Mainituista puutteista johtuen saavuttamatta jäävää sisältöä voi pyytää tämän sivuston ylläpitäjältä.  

Palvelukeskus Helsinki
Talous- ja hallintopalvelut, viestintä ja markkinointi
noora.westerholm@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 20.01.2023.

Saavutettavuuden arviointi

Saavutettavuuden arvioinnissa on noudatettu Helsingin kaupungin työohjetta ja menetelmiä, jotka pyrkivät varmistamaan sivuston saavutettavuuden kaikissa työvaiheissa. 

Saavutettavuus on tarkistettu ulkopuolisen asiantuntijan suorittamana auditointina sekä itsearviona. 

Saavutettavuus on tarkistettu käyttäen ohjelmallista saavutettavuustarkistusta sekä sivuston ja sisällön manuaalista tarkistusta..

Arviointityökalujen raportoimat epäkohdat on tarkastettu ja tarvittaessa korjattu.

Ulkopuolisen asiantuntija-auditoinnin on suorittanut Unicus Oy.

Saavutettavuusselosteen päivittäminen

Sivuston saavutettavuudesta huolehditaan jatkuvalla valvonnalla tekniikan tai sisällön muuttuessa sekä määräajoin suoritettavalla tarkistuksella. Tätä selostetta päivitetään sivuston muutosten ja saavutettavuuden tarkistusten yhteydessä.

Palaute ja yhteystiedot

Sivuston saavutettavuudesta vastaa 
Palvelukeskus Helsinki
Talous- ja hallintopalvelut -yksikkö, palvelukeskus@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Ilmoittaminen ei-saavutettavasta sisällöstä

Mikäli käyttäjä kokee, etteivät saavutettavuuden vaatimukset kuitenkaan täyty, voi tästä tehdä ilmoituksen sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute.

Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa

Mikäli käyttäjä ei koe saavansa sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voi käyttäjä pyytää näitä tietoja sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute. Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

Saavutettavuuden oikeussuoja, täytäntöönpanomenettely

Mikäli henkilö kokee, ettei hänen ilmoitukseensa tai tiedusteluunsa ole vastattu tai vastaus ei ole tyydyttävä, voi asiasta tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
saavutettavuus@avi.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Puhelinvaihde: 0295 016 000(Linkki aloittaa puhelun)
Avoinna: ma-pe klo 8.00 – 16.15

Helsingin kaupunki ja saavutettavuus

Kaupunki edistää digitaalisten palveluiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja järjestämällä saavutettavuuteen keskittyvää koulutusta henkilökunnalleen. 

Sivustojen saavutettavuuden tasoa seurataan jatkuvasti sivustoja ylläpidettäessä. Havaittuihin puutteisiin reagoidaan välittömästi. Tarvittavat muutokset pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti.

Vammaiset ja avustavien teknologioiden käyttäjät

Kaupunki tarjoaa neuvontaa ja tukea vammaisille ja avustavien teknologioiden käyttäjille. Tukea on saatavilla kaupungin sivuilla ilmoitetuilta neuvontasivuilta sekä puhelinneuvonnasta. 

Saavutettavuusselosteen hyväksyntä
Tämän selosteen on hyväksynyt 20.1.2023
Palvelukeskus Helsinki 
Helsingin kaupunki