Information om Helsingfors Resetjänst

Helsingfors Resetjänst är en färdtjänst som ersätter kollektivtrafiken och är avsedd för äldre och personer med funktionsnedsättning.
Inva-auto
Bild: Jussi Hellsten

Tjänsten är avsedd för uträttande av ärenden eller arbets- och studieresor:

 • För personer med funktionsnedsättning som inte självständigt kan använda stadens kollektivtrafik utan oskäligt stora svårigheter (handikappservicelagen).
 • För äldre stadsbor som har svårt att röra sig, men som inte har rätt till färdtjänst enligt handikappservicelagen (socialvårdslagen).

Resor för att uträtta ärenden innebär exempelvis deltagande i hobbyer, butiksbesök och andra resor till sociala aktiviteter. Arbets- och studieresor kan i regel användas för resor mellan hemmet och arbets- eller studieplatsen. 

Du kan ansöka om tjänsten med ett läkarutlåtande vid enheten för socialt arbete för personer med funktionsnedsättning i ditt bostadsområde. Färdtjänst enligt socialvårdslagen är en inkomstbunden och behovsprövad förmån.

Observera att resor för hälso- och sjukvård hanteras av FPA. Mer information om reseersättningar finns på FPA:s sidor(Länk leder till extern tjänst)

Helsingfors Resetjänst genomförs i samarbete med

 1. Beslut om färdtjänst

  Helsingfors social-, hälsovårds- och räddningssektor fattar beslut om färdtjänst baserat på handikappservice- eller socialvårdslagen. Inom sektorn sköter man också eventuella ändringar i klientens klientuppgifter och -beslut.

 2. Bokning av resor samt ordnandet av transport

  Stadens affärsverk Palvelukeskus Helsinki ansvarar för förmedlingen av resor samt övervakningen av trafikeringen. Affärsverkets kundtjänstmedarbetare tar emot din resebokning, förmedlat resan till trafikföretag och övervakar trafikeringen. 

 3. Transport

  Färdtjänsten produceras av privata trafikföretag som valts ut genom social-, hälsovårds- och räddningssektorns konkurrensutsättning. Företagen ser till att klienten kommer fram säkert till sitt mål.