Omsorgstjänster i hemmet

På den här sidan finns information om våra tjänster som stöder hemvården, såsom distansvård, trygghetstelefontjänsten, läkemedelsautomaten och hemmamåltider.

En senior äter vid en distansvårdsapparat.