Vanliga frågor och svar om Helsingfors Resetjänst

På den här sidan finns svar på vanliga frågor om Helsingfors Resetjänst.

På den här sidan

Vad ska man göra om min bokade resa är försenad och jag inte kan få tag på Helsingfors Resetjänsts kundtjänst?
 

Om du behöver resa snart och inte kan nå vårt kundtjänstcentral per telefon under kötiden på 15 minuter, eller din bokade resa är mer än 15 minuter sen, kan du boka en bil från Taksi Helsinki eller Meneväs taxicenter eller ta en taxi från dessa färdtjänstproducenter vid en taxistolpe. När du gör bokningen ska du uppge att du är Helsingfors Resetjänsts kund och säkerställ att Helsingfors Resetjänsts betalkortet fungerar som betalmedel i bilen som du bok. Meddela också Helsingfors Resetjänsts kundtjänst om din bokning inklusive taxinumret så snart som möjligt efter. Försäkra dig om att Resetjänstens betalkort fungerar som betalmedel innan du påbörjar resan.

Se Taxi Helsingfors och Taxi Meneväs kontaktuppgifter och ytterligare information på webbsidan Så här bokar eller avbokar du en resa(Länk leder till extern tjänst)

Varifrån får chauffören mina uppgifter? Vad händer om mina uppgifter ändras?

Dina personliga klientuppgifter matas in i reseförmedlingsprogrammet i samband med beslutet om färdtjänst vid enheten för socialarbete för personer med funktionsnedsättning. Palvelukeskus Helsinkis kundtjänstcentral, varifrån resorna förmedlas, kan inte ändra på dina uppgifter, men vi kan vid behov lägga till reserelaterade uppgifter för chauffören. Sådana uppgifter är exempelvis precisering av upphämtningsadressen eller ledsagarens telefonnummer.

Om dina klientuppgifter ändras (t.ex. hemadress) eller om du vill veta mer om innehållet av dem, kontakta enheten för socialarbete för personer med funktionsnedsättning i ditt bostadsområde.

Funktionshiderservicens byråsekreterare:  tel: 09 3104 4817

Varför kan väntetiden vara upp till 50 min, fast staden är full med taxibilar?

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn har konkurrensutsatt specialutrustade bilar för specialgruppernas behov i tjänsten, så vi strävar efter att i första hand styra resorna till de aktuella avtalstrafikföretagen.

Om du beställer resan mindre än 30 minuter före den önskade avgångstiden kan bilen komma och hämta dig om 10–50 minuter. Vi strävar också efter att ordna samåkning för alla resor, om dina klientuppgifter tillåter det.

Varför tar det så länge att få en specialbil?

Vi har tyvärr färre specialbilar för funktionshindrade i vår tjänst, så väntetiderna kan vara lite längre än för de klienter som inte har fordonsbegränsningar. Ofta behöver även de klienter som har rätt till specialbil för funktionshindrad mer hjälp av chauffören (t.ex. förankring av rullstol, assistans till bilen), vilket gör att det tar längre tid att transportera en klient. I princip är klientens säkerhet och bra service det viktigaste.

Varför får man inte åka med samma bil till exempel till posten eller butiken och sen hem igen?

Alla våra resor ordnas som samåkning och vi försöker erbjuda skjuts till flera klienter på varje resa. Varje klient tar olika lång tid att handla i butiken och då går det inte att uppskatta väntetiden. Därför kan bilarna inte vänta, utan tur- och returresor behöver alltid bokas separat.

Du kan boka både tur- och returresan och även flera resor samtidigt. Du måste alltid boka separat transport för returresan. Endast vid besök på begravningsplatser kan du åka i båda riktningarna med samma bil.

Varför får jag inte ta med så många ledsagare som jag vill? Varför ordnar ni inte en större bil i sådana fall?

Betalkortet är i första hand avsett för personligt bruk, inte för gruppresor. Tjänsten är avsedd för att underlätta klientens vardagliga resor och innehavaren av betalkortet har möjlighet att ta med sig en ledsagare utan avgift för att assistera klienten. Specialbilarna för funktionshindrade är främst reserverade för klienter som inte kan röra sig med personbil. 

Varför får man inte ta en bil från en taxistolpe? Och hur är det med samåkningsförbud?

Syftet med tjänsten är att ordna samåkning för så många resor som möjligt och styra resorna till avtalstrafikföretagen. Helsingfors Resetjänsts kundtjänstcentral kan inte bevilja samåkningsförbud, inte ens tillfälliga. Du kan ansöka om samåkningsförbud av socialbyrån för personer med funktionsnedsättning i ditt bostadsområde. Tillstånd för skjuts från en taxistolpe kan endast beviljas i situationer som angetts av social-, hälsovårds- och räddningssektorn.

Om situationen kräver kan kundtjänstmedarbetaren bevilja tillstånd för skjuts från en taxistolpe. Sådana situationer kan exempelvis uppstå på flygplatser och vid stora publikevenemang samt när klientens transport är avsevärt försenad.

Om jag får tillstånd att ta en bil från en taxistolpe, vilken taxi kan jag ta?

Om du har beviljats tillstånd att ta en bil från en taxistolpe, kan du beställa resan direkt av Menevä Oy på bokningsnummer 0500 639 124(Link startar ett telefonsamtal) (+msa/lna) eller av Taksi Helsinki Oy på bokningsnummer 09 4246 8155 (Link startar ett telefonsamtal)(+msa/lna). Ingen serviceavgift debiteras för användningen av bokningsnumren. Berätta när du bokar resan att du är klient hos Helsingfors Resetjänst och säkerställ att betalkortet fungerar som betalmedel i bilen som du bokat. 

Om du har beviljats tillståndet och tar en bil från en taxistolpe, ska du använda antingen Taksi Helsinkis eller Meneväs bilar. Taksi Helsinkis och Meneväs bilar går att känna igen med hjälp av de synliga markeringarna på bilarnas sidor. Försäkra dig om att Resetjänstens betalkort fungerar som betalmedel innan du påbörjar resan.