Resornas självrisk

För Helsingfors Resetjänsts resor debiteras förutom de resor som tas från betalkortet även en självriskandel, det vill säga en klientavgift, som baseras på Helsingfors kollektivtrafiks prissättning. På den här sidan finns gällande självriskandelar för resorna.

Helsingfors stad skickar månadsvis en faktura till dig över självriskandelarna för de resor som du gjort för att uträtta ärenden, samt arbets- och studieresor. Faktureringen sker en gång i månaden.

Om du har en ledsagare/assistent med dig debiteras inte någon självrisk av din ledsagare/assistent. Du är berättigad att ha förutom en ledsagare/assistent med dig även en följeslagare och barn under 13 år, taget i beaktande bilens passagerarantal. De personer som reser med dig betalar ett belopp som motsvarar den gällande självriskandelen för resan. Barn under 7 år reser gratis.

Självriskandelar vid resor för att uträtta ärenden i år 2024

Resa Självriskandel
Resa för ärenden, huvudstadsregionen (Helsingfors, Vanda och Esbo) och Sibbo 2,95 € / resa
Resa för ärenden, huvudstadsregionen (Helsingfors, Vanda och Esbo) och Sibbo,  7–17-åringar 1,48 € / resa

Självriskandelar per månad för arbets- och studieresor 

Självriskandelarna per månad för Helsingfors Resetjänsts klienter och klienter som resetjänsten inte omfattar är följande för år 2024:

Resa Självriskandel per månad
Arbetsresor, Helsingfors och huvudstadsregionen 66,60 €/mån
Studieresor, Helsingfors och huvudstadsregionen 40,00 €/mån
Barn, Helsingfors och huvudstadsregionen 42,35 €/mån
Arbetsresor, närregionen (ABCD) 109,70 €/mån
Studieresor, närregionen (ABCD)     65,80 €/mån