Distansvård

Distansvård är en personlig omsorgstjänst via ljud och bild som sker på en distansapparat, där hälsovårdspersonal kontaktar dig på distans vid på förhand bestämda tidpunkter. Distansvård är ett sätt att producera hemvård och med den stöder vi ditt välbefinnande och ett säkert hemmaboende. Inom hemvården bedömer vi alltid från fall till fall om vården passar klienten.
En senior äter vid en distansvårdsapparat.

Våra distansvårdare hjälper dig med vardagliga saker, såsom att ta medicin eller mäta blodsockret, och kontrollerar ditt allmänna mående. Vårdbesöken planeras tillsammans med Helsingfors hemvård för att stöda dina behov och din vårdplan.

Våra vårdare har även kompetens och erfarenhet av att upprätthålla den vardagliga funktionsförmågan med distansvårdens metoder. Vi stöder dig bland annat i att uppfylla ditt individuella motionsavtal och ordnar gemensamma distansmåltidsstunder med andra klienter som du kan delta i om du vill.

Distansvårdsbesöken genomförs med hjälp av en distansapparat som är lätt att använda. Vid vårdbesöket öppnas och stängs distansanslutningen automatiskt och du behöver inte röra apparaten alls. Med hjälp av distansapparaten kan du även kontakta vår vårdare på andra tider, om du har behov av det. Innan distansvården inleds lär vi dig hur du använder apparaten och vi ger dig även teknisk support. 

Se en video om distansvård

Distansvård

Vad är distansvård och hur fungerar tjänsten i praktiken? Bekanta dig med distansvården via vår korta presentationsvideo.