Måltider för patienter och boende

I seniorcenter, servicehus och sjukhus är maten en central del av klientens vård och välbefinnande. Näringen har en stor betydelse för hälsan, och måltidsstunden är också en viktig social händelse.
En yngre och en äldre kvinna dricker kaffe tillsammans vid bordet.
Bild: Maija Astikainen

Vi planerar måltiderna och matsedlarna med beaktande av kundernas preferenser, näringsrekommendationer och specialbehov. Vi fäster särskilt uppmärksamhet vid matens smaklighet och konsistens, ett tillräckligt energi- och proteinintag samt antalet måltider.

Vi serverar våra kunder fem smakliga måltider enligt vårdpersonalens beställningar varje dag:

  • frukost
  • lunch
  • eftermiddagskaffe/mellanmål
  • middag
  • kvällsmat

Vi föredrar inhemska råvaror och beaktar säsongerna och helgdagarna. Utöver att maten är smaklig och hälsosam är våra kunders trygghet särskilt viktig för oss. Våra recept har testats i vårt eget produktutvecklingskök och vi tillagar måltiderna själva.

Våra boende äter husspecifikt antingen i vår restaurang eller i grupper. Våra lunchrestauranger och kaféer vid verksamhetsställena inom vården är öppna också för gäster.

Specialkost

Vi kommer överens om kosten och principerna för genomförandet av kosten tillsammans med experter från Helsingfors social-, hälsovårds- och räddningssektorn.

  • Vi ordnar specialkost av medicinska skäl, till exempel celiakikost.
  • Vi serverar mat med modifierad konsistens för personer som behöver den, till exempel puréad mat.
  • Vi effektiviserar näringsintaget hos personer som äter för lite, till exempel med en effektiverad kost.