Upphandlingar och konkurrensutsättning

Palvelukeskus Helsinkis upphandlingar och konkurrensutsättning genomför, upprätthåller och utvecklar konkurrensutsättningar, upphandlingar och avtalshantering. Vi har ett nära samarbete med upphandlingsenheten vid Helsingfors stadskansli och andra intressentgrupper.

Med upphandlingarna säkerställer vi tillgången till produkter och tjänster med avtalspriser och -villkor som erhållits via konkurrensutsättningar.

Palvelukeskus Helsinkis upphandlingsstrategiska teman är effektivitet, ansvarsfullhet, fungerande marknader, ekonomisk hållbarhet samt kunskapsbaserad ledning.

Anbudsbegäran

Palvelukeskus Helsinkis anbudsbegäran som överskrider nationella och EU-tröskelvärden publiceras i tjänsten för offentliga upphandlingar HILMA.

Skriv in ”Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitos” i sökordsfältet i HILMA för att få fram alla våra publicerade upphandlingsannonser.

Gå till tjänsten HILMA(Länk leder till extern tjänst)
 

Material kopplat till våra anbudsbegäran inklusive bilagor är tillgängligt utan kostnader och begränsningar på tarjouspalvelu.fi, där du även lämnar anbud inom fastställda tidsperioder.

Gå till webbplatsen Cloudia Supplier Portal(Länk leder till extern tjänst)