Verksamhet och målsättningar

Vi stöder Helsingfors stads och dess invånares framgång med innovativa och socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara tjänster. Vår verksamhet styrs av fyra värden: tillsammans, tillförlitligt, kreativt och ansvarsfullt. De baseras på Helsingfors stads etiska principer och sammanfattas i vårt värdelöfte Bäst tillsammans.

I Helsingforsbornas vardag

 1. 1 600 yrkespersoner

  Palvelukeskus Helsinki har 1 600 anställda bland annat inom måltids- och städtjänster, omsorgstjänster, klient- och aulatjänster samt stödtjänster. Tillsammans sköter vi Helsingforsbornas bastjänster.

 2. Deltar dagligen i 100 000 måltidsstunder

  Vi tillreder dagligen måltider för Helsingfors daghem, skolor, läroanstalter, sjukhus, seniorcenter och servicehus samt hemmåltider för hemvårdens klienter.

 3. Vi finns på 500 verksamhetsställen

  Våra måltids- och städtjänster verkar på 500 verksamhetsställen runtom i Helsingfors. Våra huvudverksamhetsställen ligger i Vallgård i Helsingfors samt i Vanda, där vi även har en måltidsproduktionsinrättning.

 4. Över 600 000 förmedlade resor

  Vår färdtjänst Helsingfors Resetjänst ordnar årligen över 600 000 resor för äldre stadsbor och personer med svår funktionsnedsättning, som inte kan använda kollektivtrafik. Vår kundtjänst för Helsingfors Resetjänst har öppet dygnet runt, alla dagar året om.

 5. Cirka 200 000 kontakter per månad

  Vår telefon- och välfärdstjänst tar emot cirka 200 000 kontakter per månad. Vi ansvarar bland annat för Helsingfors stads växel, Helsingfors Resetjänsts transportarrangemang för äldre och personer med svår funktionsnedsättning, samt distansvård- och trygghetstelefontjänster. Vi verkar även som säsongshjälp till exempel i tidsbokningen för vaccinations- och idrottstjänster. 

 6. Nästan 30 000 kilo fisk från Östersjön

  På våra menyer är Östersjöfisk en återkommande delikatess och år 2021 använde vi nästan 30 000 kilo fisk från Östersjön inom våra måltidstjänster. Sedan år 2019 har vi även deltagit i Östersjödagen, som arrangeras av John Nurminens stiftelse, genom att servera en Östersjömeny inom våra måltidstjänster för upp till 75 000 Helsingforsbor. Under mer än 10 års tid har våra måltidstjänster följt rekommendationerna i WWF:s fiskguide och i användningen av finländska karpfiskar, såsom braxen, är vi banbrytande i Finland.

 7. Noggrann ekonomi

  År 2023 var Palvelukeskus Helsinkis omsättning 113 miljoner euro. Direktionen har satt upp ett resultatmål på noll för oss.

  Läs mer om bokslutet 2023 (pdf, endast på finska)(Länk leder till extern tjänst)

 8. Klientnöjdhet

  Varje år genomför vi klientnöjdhetsenkäter i våra tjänster. År 2023 var medeltalet för vår klientnöjdhet 3,9 på skalan 1 till 5.

 9. Bäst tillsammans

  Vinnare i PRO-tävlingen
  Under 2024 vann vår matsvinnsambassadör och ansvariga för matservering, Mika Marttila, kategorin för kökspersonal i branschens gala för att belöna de bästa yrkesutövarna inom köks- och restaurangbranschen.

  Även under 2022 var vi framgångsrika. Vår ansvariga för matservering, Marjo Niskanen, vann både kökspersonalkategorin och det PRO-pris som delas ut av pressen, och vår servicechef, Jaana Bremer, vann kategorin för kökschef. Under flera år har vi också nått finalen i PRO-tävlingen.

  Flest läkemedelsautomater i världen
  De läkemedelsautomater som vi har levererat till Helsingfors stads hemvård delar ut upp till 75 000 läkemedelsdoser per månad till hemvårdens klienter och säkerställer på så sätt en säker medicinering i rätt tid. I slutet början av 2024 använde man inom Helsingfors hemvård flest läkemedelsautomater i världen.

  Måltidstjänster i över 100 år
  Sedan år 1917 har vi varit en del av Helsingforsbornas vardag som producent av måltidstjänster. Vi har tillrett sommarmat till Helsingfors lekparker sedan år 1942 och år 2023 fylld Helsingfors avgiftsfria skolmat fantastiska 80 år. Idag serverar skolorna dagligen två huvudrätter, som eleverna får välja fritt mellan, samt ett salladsbord.

  Ansvarsfulla offentliga upphandlingar
  Våra kvalificerade upphandlingar har fått flera omnämnanden för våra exemplariska offentliga upphandlingar. År 2021 lyftes våra måltidsserviceupphandlingar fram i EU:s publikation Green Public Procurement (Gröna offentliga upphandlingar). Publikationen behandlar upphandlingspraxis som har genomförts i europeiska myndigheters anbudsförfaranden och med vilka man har lyckats förbättra miljövänligheten i offentliga upphandlingar.

  Ekokompassen
  Vi förnyade miljöcertifikatet Ekokompassen år 2023. Ekokompassen-miljösystemets certifikat är en bekräftelse på att vi har förbundit oss till kontinuerligt förbättrande av miljöfunktionerna i alla våra tjänster och verksamhetsställen runtom i Helsingfors.

  Mångfaldig finsk mästare inom eko
  År 2022 vann den ekologiska maten på Helsingfors daghem två finska mästerskap. Tillsammans med Helsingfors daghem vann vi finska mästerskapet i ekologisk mat i kategorin för offentliga måltidsserviceproducenter som ökat användningen av ekologiska produkter mest samt för stora offentliga måltidsproducenter. Tillsammans med Helsingfors stad har vi vunnit finska mästerskapet i ekologisk mat fem gånger. 

  Anonym rekrytering
  Främjande av en mångfaldig och icke-diskriminerande rekryteringskultur genom anonym rekrytering. Under 2023 genomfördes 50 anonyma rekryteringar. Denna grupp inkluderade huvudsakligen alla chefs- och expertpositioner, sommarjobb för ungdomar och många andra anställningspositioner.

Strategiska fokuspunkter

De strategiska fokuspunkterna och målen i vår verksamhet baseras på Helsingfors stadsstrategi Läge för tillväxt. Verkställandet av de strategiska fokuspunkterna styrs av en verksamhetsplan som baseras på dem samt Palvelukeskus Helsinkis utvecklings- och produktivitetsprogram 2025. Varje fokuspunkt har målsättningar med anslutning till klientupplevelse, produktivitet, personalupplevelse, ansvarsfullhet i tjänster och förnyelse. 

 1. Helsingforsbornas välbefinnande och hälsa förbättras
 2. En ansvarsfull ekonomi som grund för hållbar tillväxt
 3. Ett Helsingfors som är attraktivt för personalen
 4. Ambitiöst klimatansvar och naturskydd Vi tidigarelägger Helsingfors mål om koldioxidneutralitet till år 2030.