Så här bokar eller avbokar du en resa

Helsingfors Resetjänst kundtjänst har öppet dygnet runt året om. Du kan boka resan antingen per telefon, per e-post eller med sms.

Uppgifter som behövs för att boka en resa

När du bokar en resa, ber vid uppge följande uppgifter:

 • Passagerarens namn eller klientnummer
 • Avgångsadress samt adressen dit du vill åka (exakta uppgifter)
 • Resedatum samt önskad avgångstid eller tid då du senast måste vara framme
 • Reser du med en ledsagare och/eller en följeslagare eller barn under 13 år?
 • Har du med dig en skolad ledar-, stöd- eller assistanshund eller annat sällskapsdjur?
 • Kommer du att ha med dig hjälpmedel för rörelse (rullstol, rollator , elmoped  eller en egen bilbarnstol)?
 • Behöver du en specialbil eller stor specialbil för funktionshindrade för resan?
 • Behöver du assistans eller ledsagning av chauffören eller en trappklättrare vid avgångs- eller ankomstadressen?
 • Vill du stanna på vägen för högst 10 minuter och om ja, vid vilken adress? Observera att avvikelsen från rutten måste vara kortare än en kilometer. Vid besök på en begravningsplats får du stanna i högst 20 minuter och debiteras för två resor.
 • Handlar det om en resa för att uträtta ärenden eller en arbets- eller studieresa?

Du kan boka resan per telefon från vår kundtjänstcentral på telefonnummer 09 231 23010(Link startar ett telefonsamtal)

Du kan också boka resan per e-post på helsinginmatkapalvelu@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post)

 • Ange Bokning som ämne för e-postbokningen.
 • Ange alla uppgifter som behövs för resebokningen i e-postmeddelandet. Uppgifterna finns i övre delen av sidan, under punkten Uppgifter som behövs för att boka en resa.

Du kan även boka resan per sms på telefonnummer 046 851 0973.

Ange följande uppgifter i samma meddelande vid bokning via sms:

 • Passagerarens namn
 • Avgångsadress samt adress dit du vill åka
 • Önskad avgångstid (avgång) eller tid när du senast måste vara framme
 • Resans datum
 • Följer andra personer med på resan (antal)?
 • Vill du stanna på vägen i 10 minuter (10 min.stopp)? Ange då även exakt adress för stoppet.
 • Är det fråga om en resa för fritidsaktiviteter (fritid), en arbetsresa (arbete) eller en studieresa (stud.)?
 • Har du med dig hjälpmedel och om så är fallet, vilka hjälpmedel (rollator, rullstol)?
 • Har du med dig en ledar-, stöd- eller assistanshund (hund) eller sällskapsdjur (sällskapsdjur)?

Exempelmeddelande 1: ”Enkel Maija Maijanen Tävlingsgatan 3 E 99 Helsingfors, Köpmansgatan 2 Vanda. Avgång 13.30. Datum 1.4.2019. Övriga 2. Fritid. Hund.”

Exempelmeddelande 2: ”Enkel Tiina Tiinanen Tågvägen 5 Helsingfors, Helsingfors järnvägsstation huvudentré Brunnsgatan 1. Framme 8.00. Datum 1.4.2019. 10 min.stopp. Mannerheimvägen 1 Helsingfors. Rollator.”

Bekräftelse av resa

När kundtjänsten har tagit emot din bokning, får du en bekräftelse om avgångstiden. Om du har gett tillstånd till det, kan du få ännu en bekräftelse genom ett automatiskt sms omkring fem minuter före den avtalade tiden.

Om du har bokat resan per sms, bekräftas transporten per sms. Om du bokar per e-post skickas bekräftelsen till samma e-postadress som resan bokats från.

Ändring eller avbokning av resa

Avboka eller meddela om ändringar till din resa senast 20 minuter före den avtalade avgångstiden:

Om du ska ändra eller avboka en resa som ska göras om mindre än två timmar, rekommenderar vi att du väntar i vår telefonkö för att få tala med kundtjänsten, istället för att använda återuppringningstjänsten.

När bilen anländer

 • Vi ber dig att vara vid den avtalade avgångsadressen, eftersom bilen kan vänta på dig i högst fem minuter efter den avtalade avgångstiden.
 • Ge betalkortet till chauffören, som debiterar en resa från kortet. För varje resa från avgångsplatsen till resmålet debiteras en resa.
 • Betala resans självriskandel till chauffören. Du kan betala med bank- och kreditkort samt kontant. Självriskandelarna för resor till arbete eller studier betalas till chauffören eller i förskott till banken en gång per månad.
 • Om du glömmer ditt betalkort hemma och betalar själv för resan, kan du ansöka om ersättning för resan i efterhand genom att lämna in kvittona till servicen för personer med funktionsnedsättning i ditt bostadsområde. Social-, hälsovårds- och räddningssektorn fattar beslut om ersättning från fall till fall.

Om du inte får tag på oss

Om du behöver resa snart och inte kan nå vårt kundtjänstcentral under kötiden på 15 minuter, eller din resa är mer än 15 minuter sen, kan du boka en bil från Taksi Helsinki eller Meneväs taxicenter eller ta en taxi från dessa färdtjänstproducenter vid en taxistolpe.

 • Taxi Helsinki telefon: 09 4246 8155 eller Taksi Menevä telefon: 0800 02120.
 • Om du bokar en bil från Taksi Helsinki eller Meneväs taxicenter, berätta i samband med bokningen att du är klient hos Helsingfors Resetjänst. Du kan betala färdtjänsten med betalkortet, när du i samband med bokningen har försäkrat dig om att betalkortet fungerar som betalmedel i bilen.
 • Meddela om resan till Helsingfors Resetjänsts kundtjänstcentral så snart som möjligt efter resan.
 • Ange även taxins nummer, som finns på taxikvittot.

Observera att om du tar en taxi från en taxistolpe trots att det inte var rusning eller bilen inte var försenad, kan du faktureras för kostnaden för resan.