Vi är Palvelukeskus Helsinki

Kort om Palvelukeskus Helsinki

Palvelukeskus Helsinki är ett affärsverk som ägs av Helsingfors stad. Vi är partner för Helsingfors stads skolor, läroanstalter, daghem, hemvård, seniorcenter, boendeenheter och sjukhus, totalt cirka 500 verksamhetsställen. 

Vi deltar dagligen i över 100 000 måltidsstunder i Helsingfors samt utför städtjänster i daghemmen.

Vi stöder hemmaboende med mångsidiga distansvård- och välfärdslösningar och producerar även telefontjänster. Tillsammans med våra 1 600 kompetenta anställda tar vi hand om Helsingforsbornas bastjänster.

Våra tjänster för Helsingfors och Helsingforsborna

 • Boende- och patientmåltider
 • Lunch-, restaurang- och kafétjänster
 • Hemmåltider
 • Måltider i skolor och läroanstalter
 • Måltider i daghem
 • Välipalat iltapäiväkerhoihin
 • Lekparksmåltider på sommaren

Läs mer om våra måltidstjänster(Länk leder till extern tjänst)

 • Trygghetstelefontjänsten
 • Distansvård 
 • Läkemedelsautomat
 • Mobil vårdare-tjänsten
 • Hemmåltider
 • Teknologilösningar som stöd för hemmaboende, t.ex. dörrlarm, GPS-armband

Läs mer om våra omsorgstjänster i hemmet

 • Kundtjänst i flera kanaler
 • Helsingfors stads växel och övriga växeltjänster
 • Telefonstödtjänster
 • Utbildnings- och konsultationstjänster

​​​​Städtjänster och klädvård på daghemmen

 • Färdtjänst för äldre och personer med svår funktionsnedsättning

Läs mer om Helsingfors Resetjänst

Aula- och mottagningstjänster för stadens sektorer. Du hittar oss exempelvis i aulan i stadsmiljösektorns hus.