Specialkost i daghem och skolor

Vi serverar specialkost baserat på läkarintyg i daghem och skolor. Vi serverar mjölkfri och laktosfri mat och tar hänsyn till födoämnesallergier samt andra specialbehov baserat på hälsoskäl.

Om ditt barn behöver specialkost, kan du skicka in ett läkarintyg över detta till daghemsföreståndaren eller skolans eller läroanstaltens personal som förmedlar informationen till våra måltidstjänster.

Läkarintyg behövs inte för låglaktoskost, vegetarisk eller vegansk kost eller specialkost av religiösa skäl.

Vi rekommenderar att behovet av specialkost kontrolleras regelbundet och att daghemsföreståndaren eller skolan ska meddelas om förändringar. Om kosten inte har förändrats, behöver ingen ny blankett lämnas in, utan skolrestaurangen följer uppgifterna i den tidigare blanketten.