Trygghetstelefontjänst och positionerare

Trygghetstelefontjänsten är avsedd för Helsingforsbor som behöver trygghet när de bor hemma och rör sig till exempel på grund av fallrisk. Med hjälp av trygghetstelefonen och trygghetsarmbandet får du vid behov kontakt med en vårdare dygnet runt, året om. Det går även att koppla ett dörrlarm till tjänsten eller komplettera den med ett armband med GPS-lokalisering, som till exempel kan vara till nytta vid minnessjukdomar.
Sjuksköterska vid datorn.
Bild: Anna Dammert

Trygghetstelefontjänsten innefattar ett armband och en centralenhet, som du vid behov kan använda för att få en tvåvägsanslutning till vår trygghetstelefonjour dygnet runt. Om situationen så kräver skickar vi en vårdare hem till dig för att hjälpa eller i brådskande fall larmar vi en ambulans.

Förutom att svara på dina larmsamtal installerar vi även apparaten i ditt hem och vägleder dig i användningen av den, när du är klient hos vår trygghetstelefontjänst. Vi ger även teknisk support vid störningar.

Dessutom går det också att koppla ett dörrlarm till trygghetstelefontjänsten eller komplettera den med ett armband med GPS-lokalisering, om dina rörelser behöver följas för att garantera din säkerhet till exempel på grund av minnessjukdomar. Dörrlarmet larmar vår trygghetstelefontjänst, om du går ut exempelvis på natten. Armbandet med GPS-lokalisering larmar om du går utanför det trygghetsområde som fastställts för dig, så att vi vid behov kan nå dig snabbt. 

Se en presentationsvideo om trygghetstelefontjänsten

Hur fungerar trygghetstelefontjänsten i praktiken och hur kan man få den? Se presentationsvideon som publicerats på Helsingforskanalen.