Anvisningar för resor

På den här sidan har vi samlat information som du bör ha kännedom om innan du bokar en resa av Helsingfors Resetjänst. Här finns information om exempelvis resekort, resor samt hjälpmedel och assistans på resorna.

På den här sidan

Betalkort och resor

När du har beviljats färdtjänst, får du Helsingfors Resetjänsts betalkort som du kan använda för att resa inom Helsingfors, från Helsingfors till grannkommunerna och tillbaka samt inom grannkommunerna (Esbo, Grankulla, Vanda och Sibbo samt för synskadades del även Onnela).

Med betalkortet kan du endast betala resor som bokats via Helsingfors Resetjänst. I undantagsfall, om du inte får tag på oss inom 15 minuter eller om din bil är 15 minuter försenad, kan du även använda betalkortet för att betala resor bokade från Taksi Helsinki eller Menevä. Försäkra dig i sådana fall om att betalkortet syns som betalsätt i bilen. 

Läs mer på sidan Så här bokar eller avbokar du en resa(Länk leder till extern tjänst)

Utöver resorna som tas ut från betalkortet betalar du självriskandelen för genomförda transporter som en klientavgift. Självrisken motsvarar priset för HRT:s enkelbiljett för två zoner. 

Mer information om självrisk finns på sidan Resornas självrisk(Länk leder till extern tjänst)

Resetjänstens betalkort är personligt och får inte överlåtas till andra. Vi ber dig meddela enheten för socialarbete för personer med funktionsnedsättning i ditt bostadsområde om du flyttar eller ditt betalkort försvinner och kassera det gamla kortet genom att exempelvis klippa sönder det. Alla fall av missbruk utreds.

Resor till övriga Finland

Om du har beviljats färdtjänst enligt handikappservicelagen och du behöver färdtjänst någon annanstans i Finland, ber vi dig kontakta din socialhandledare.
 

Att observera när du bokar en resa

Som en resa räknas en enkel transport från en plats till en annan. Du behöver boka en separat transport för tillbakaresan. Du kan beställa både tur- och returresan eller även flera resor samtidigt.

Enbart vid besök till begravningsplats kan bilen vara den samma både på dit- och tillbakaresan. Då väntar bilen på dig i högst 20 minuter. För resan debiteras två resor från ditt betalkort och därutöver debiterar vi även självriskandelarna för dessa resor.

Resor och fordon förmedlas alltid enligt dina klientuppgifter och behov. Till exempel om din ledsagare använder elrullstol, men du reser med personbil, genomförs transporten med personbil i enlighet med dina klientuppgifter.

Du kan beställa resan antingen enligt avgångs- eller ankomsttiden.

 

Du kan boka resan enligt avgångstiden senast 30 minuter före du önskar åka. 

Observera att avgångstiden kan avvika 20 minuter, eller om du behöver specialbil för funktionshindrade 10 minuter från din önskade avgångstid. Detta innebär att bilen kan anlända tidigare eller senare än din önskade avgångstid.
 

Om du bokar resan enligt ankomsttid, ber vi dig göra resebokningen senast två timmar före avgångstiden.

Observera att din önskade ankomsttid är ovillkorlig och transporten får inte bli försenad. Ankomsttiden kan avtalas till 20 minuter före den önskade tidpunkten och om du behöver specialbil för funktionshindrade, 10 minuter före.

Varje månad har du även tillgång till två snabbresor, då fordonet ankommet inom 15 minuter efter bokningen. Av motiverade skäl kan du också ansöka om en ökning till antalet snabbresor per månad från din socialbyrå för personer med funktionsnedsättning. Det högsta möjliga antalet snabbresor är sex enkelresor per månad.

Observera att det inte alltid är möjligt att beställa snabbresor, exempelvis under rusningstid. Vår kundtjänst bedömer om en snabbresa kan genomföras vid den tidpunkt du önskar.

Specialbilar för funktionshindrade kan inte beställas för snabbresor på grund av den begränsade tillgången, utan de kommer tidigast 30 minuter efter bokningen.

  • ett 10 minuter långt stopp under resan, om avvikelsen från rutten är mindre än en kilometer. Undantag är besök på begravningsplats, där bilen väntar högst 20 minuter.
  • att ta med en ledsagare avgiftsfritt.
  • att förutom en ledsagare även ta med dig en följeslagare samt barn under 13 år med beaktande av bilens passagerarantal. De personer som reser med dig betalar ett belopp som motsvarar den gällande självriskandelen för resan. Barn under 7 år reser gratis.
  • att ta med sällskapsdjur eller en skolad ledar-, stöd- eller assistanshund.
  • Vi ber dig alltid meddela eventuella stopp, ledsagare eller följeslagare samt sällskapsdjur eller assistanshund när du bokar en resa.

Assistans och hjälpmedel under resan

För olika slags tilläggsbehov behöver du ett separat beslut från din enhet för socialarbete för personer med funktionsnedsättning.

Om du använder rullstol är det nödvändigt med assistans i trappor eller en trappklättrare om det finns fler än tre trappsteg vid avgångs- eller destinationsadressen. Du behöver då ett klientbeslut för assistans i trappor/användning av trappklättrare, som du kan ansöka om från din enhet för socialarbete för personer med funktionsnedsättning.

Boka resan senast föregående dag, så att den nödvändiga hjälpen kan säkerställas. Berätta det uppskattade antalet trappsteg när du bokar resan.

Om du använder ett över 80 cm brett eller mycket tungt hjälpmedel, till exempel en tung elmoped, behöver du en stor specialbil för funktionshindrade. Du kan ansöka om beslut för användning av stor specialbil för funktionshindrade från din enhet för socialarbete för personer med funktionsnedsättning. Boka resan senast föregående dag, så att det nödvändiga fordonet kan säkerställas.

Elmoped

En elmoped kan transporteras i Helsingfors Resetjänsts bilar endast om den kan spännas fast på ett säkert sätt under färden. Elmopedens stomme ska ha särskilda fästpunkter för detta.

Chauffören hjälper och ledsagar dig, om du har en notering om rätt till ledsagning i ditt beslut om färdtjänst. Då hjälper föraren dig exempelvis att ta dig från hemmet till bilen och från bilen till den lokal dit du ska.

Rätt till specialbil för funktionshindrade beviljas alla som behöver en specialbil. Om du har rätt till specialbil för funktionshindrade, har chauffören en skyldighet att vid behov assistera dig när du förflyttar dig till och från måladressen.

När du bokar en resa ber vi dig meddela kundtjänstmedarbetaren om ditt behov av assistans och ledsagning av chauffören, så att vi kan reservera tillräckligt tid för det.