Säkerhet under resan

I samarbete med chaufförerna tar vi hand om din säkerhet under resan. På den här sidan finns mer information om säkerhetsanvisningar och rekommendationer under resan.
Kuljettaja laittaa turvavyötä Matkapalvelun asiakkaalle.
Bild: Jussi Hellsten

Säkerhetsbälte och förtöjning av hjälpmedel

Du ska använda säkerhetsbälte under våra resor. Chauffören har en skyldighet att se till att alla passagerare använder säkerhetsbälte. Be vid behov chauffören om hjälp med att fästa säkerhetsbältet. 

Om du använder rullstol ska föraren spänna fast rullstolen i fordonet i enlighet med standarden SFS 5912 eller ISO 10542-1:2012 i de fyra fästpunkterna för ändamålet och med ett säkerhetsbälte som fästs vid fordonets chassi. Om din rullstol har ett eget säkerhetsbälte, bör du även fästa det.

Om du har med dig andra hjälpmedel ska föraren spänna fast dem på ett korrekt och säkert sätt enligt vad lagen kräver.

Hälsosäkerhetsrekommendationer för passagerare

Observera följande hälsosäkerhetsrekommendationer när du bokar en resa:

  • Res inte med Helsingfors Resetjänsts bilar när du har symtom.
  •  En välskött handhygien är ett primärt sätt att skydda sig mot virus och epidemier.