Läkemedelsautomat

Läkemedelsautomattjänsten innebär att en automat installeras i hemmet för att hjälpa dig med att ta din medicin i rätt tid. Automaten ger ut läkemedel enligt din vårdplan på tidpunkter som fastställts på förhand. Hemvårdspersonalen bedömer alltid från fall till fall om tjänsten kan användas.
Läkemedelsautomaten

Läkemedelsautomaten meddelar dig med ett tydligt röstmeddelande när det är dags att ta medicinen. Läkemedlen bevaras säkert inuti apparaten och du kan inte få ut en större mängd än vad som har ordinerats för dig.

Om du av någon anledning inte tar dina läkemedel, tar automaten dem tillvara och skickar ett larm till Palvelukeskus Helsinkis distansvård, där ärendet utreds tillsammans med Helsingfors hemvård. Vid behov kommer hemvården hem till dig för att ge dig de mediciner som du inte tagit.

När du har en läkemedelsautomat, behöver du inte vänta på hemvårdsbesöket för att ta din medicin, utan du kan ta den själv. Läkemedelsautomaten förbättrar även läkemedelsbehandlingens rättidighet och säkerhet. Hemvården stöttar dig i att lyckas med din läkemedelsbehandling samt följer och utvärderar läkemedelsautomattjänstens lämplighet kontinuerligt.

Läkemedelsautomaten är enkel att använda och vi vägleder dig i att använda den. Hemvårdspersonalen sköter den regelbundna beställningen av läkemedlen och påfyllningen av automaten.

Se en video om läkemedelsautomattjänsten

Hur fungerar läkemedelsautomaten i praktiken och vilka fördelar har den? Bekanta dig med presentationsvideon som publicerats på Helsingforskanalen.