Palvelukeskus Helsinki – Bäst tillsammans!

Vi är partner för Helsingfors stads skolor, daghem, hemvård, seniorcenter och sjukhus. Vi deltar dagligen i över 100 000 måltidsstunder i Helsingfors och utför städtjänster. Vi stöder hemmaboende med mångsidiga distansvård- och välfärdslösningar och producerar även telefontjänster. 

Senatstorget på vintern.