Kontakta Palvelukeskus Helsinki

Palvelukeskus Helsinki huvudverksamhetsställen ligger i Vallgård i Helsingfors på adressen Elimägatan 15 samt i Vanda på adressen Backasvägen 30.

Våra kontaktuppgifter

Palvelukeskus Helsinki
Växel 09 310 2700(Link startar ett telefonsamtal)
Öppet vardagar kl. 9–16
Vår personals e-postadresser har formen fornamn.efternamn@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Hemmåltidsservicens kontaktuppgifter
Öppet mån-fre kl. 9.00–16.00
09 310 40030(Link startar ett telefonsamtal)
kotiateriat@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Trygghetstelefontjänst och distansvård, rådgivning 24 h 
09 310 70200

Verkställande direktör

Minna Hoffström, tfn 09 310 27100

Ledningens assistent

Jenni Koskinen, tfn 09 310 27140

 

Enhetschef

Ulla Vuolle, tfn 09 310 3392

Upphandlingar och konkurrensutsättning

Upphandlingschef Antti Virtanen, tfn 09 310 27969

Klientrelationer

Klientchef (vikarie) Heidi Weiste-Palvanen, tfn 09 310 27871

Kommunikation

Kommunikationschef Piia Rissanen, tfn 09 310 33977
Kommunikationsplanerare Noora Westerholm, tfn 09 310 23725

Ansvarsfullhet, miljö och kvalitet

Utvecklingschef Elina Tarkkonen, tfn 09 310 29270

Enhetschef

Aulikki Johansson, tfn 09 310 27131

Områden

Serviceområden (måltider i skolor, läroanstalter, daghemm, sjukhus, senioricentraler och servicehus) Kontaktperson Telefonnummer
Område 1: Solnik, Hertonäs, Östra centrum, Jollas, Fiskehamnen, Brändö, Degerö, Havsrastböle, Mellersta Malm, Kvarnbäcken, Rastböle, Kasberget, Botby, Nordsjö, Koskela seniorcenter, Storsvens seniorcenter, Storsvens sjukhus. Servicechef Johanna Katajala tfn 09 310 29957
Område 2: Vallila, Arabia, Ladugård, Rönnbacka, Rönnbäcken, Bocksbacka, Malm, Jakobacka, Skomakarböle, Brobacka, Mosabacka, Parkstad, Gårdsbacka, Åggelby, Månsas, Koskela-Storängen. Servicechef Virpi Tallbacka     tfn 09 310 27597
Område 4: Eira, Busholmen, Lövö, Berghäll, Skatudden, Kronohagen, Lappviken, Drumsö, Mejlans, Munksnäs, Rödbergen, Gräsviken, Tölö, Haga, Munkshöjden. Servicechef Mari Rantanen tfn 09 310 27593

Hemmåltidsservicens kontaktuppgifter

Öppet mån-fre kl. 9.00–16.00
09 310 40030(Link startar ett telefonsamtal)
kotiateriat@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Produktionen i Backas

Produktionschef Katriina Bernoulli, tfn 09 310 21500

Enhetschef, vikarie

Olli-Pekka Kling, tfn 09 310 27758

Trygghetstelefontjänst och distansvård

Rådgivning 24 h, tfn 09 310 70200

Omsorgstjänster

Servicechef Anne-Maria Siitonen, tfn 09 310 33789

Helsingfors Resetjänst

Servicechef, vikarie Taija Järvenpää tfn 09 310 25668

Telefon- och kundtjänst

Servicechef, vikarie, Niina Relm, tfn 09 310 20636